PUNKT KONSULTACYJNY KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG

Głównym celem funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego KSU w Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. jest wspieranie  inicjatyw biznesowych  w postaci świadczenia usług informacyjnych oraz doradczych na rzecz klientów Punktu.

Wszelkie usługi PK KSU poprzedzone są szczegółową diagnozą potrzeb biznesowych klienta, w trakcie którego doświadczeni konsultanci w odpowiedni sposób starają się zapoznać z potrzebami i oczekiwaniami klientów, a następnie wskazać optymalną ścieżkę postępowania.

Kompleksowość oferty pozwala na wskazywanie odpowiednich rozwiązań dla poszczególnych przedsięwzięć oraz oferowanie dedykowanej informacji lub wsparcia doradczego m.in. w przypadku konieczności opracowania biznes planu, wniosku kredytowego, opinii prawnej czy innego elementu, którego potrzeba powstała w trakcie przeprowadzenia diagnozy klienta.

Funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych KSU finansowane jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 22 luty 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.
Oferta PK skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
[rule type=”light”]

W ramach oferty PK świadczone są następujące rodzaje usług:

Konsultacje On-Line

Z usług Punktów Konsultacyjnych można korzystać osobiście, bądź drogą elektroniczną za pomocą poniższych formularzy:

Formularz zgłoszeniowy dla osoby bezrobotnej

Formularz zgłoszeniowy dla osoby nieaktywnej zawodowo

Formularz zgłoszeniowy dla osoby zatrudnionej

Formularz zgłoszeniowy dla przedsiębiorstwa

Formularz zgłoszeniowy dla osoby samozatrudnionej

Oprócz konsultacji świadczonych bezpośrednio w naszej placówce w Głogowie, prowadzimy również dyżury wyjazdowe.  Poniżej znajdą Państwo aktualne harmonogramy dyżurów oraz adresy placówek:

  • DYŻURY W CHOJNOWIE – odbywają się zawsze w drugi czwartek miesiąca w Chojnowie w UM przy placu Zamkowym 1 – pokój nr 10, II piętro , w godzinach od 11.00 do 15.00. UWAGA  w sierpniu 2012 dyżur zamiast 9 odbędzie się 23 sierpnia
  • DYŻURY W GÓRZE – odbywają się zawsze w czwarty tydzień miesiąca – wtorek w  Urzędzie Miasta i Gminy  Góra przy ul. Mickiewicza 1, w godzinach od 10.00- do 14.00
  • DYŻURY W POLKOWICACH– odbywają się zawsze pierwszy tydzień miesiąca – wtorek  w Urzędzie Gminy Polkowice u. Rynek 1 w godz. 10.00-14.00
  • DYŻURY W LEGNICY– codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00 w Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S. A. w Legnicy ul. Rataja 26, za wyjątkiem 12 kwietnia, 10 maja oraz 14 czerwca.

[rule type=”light”]

Punkt Konsultacyjny w Głogowie
Biuro Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A   (budynek BNP Paribas Bank)
67-200 Głogów, ul. Budowlanych 6a
tel. 76 742 8113,  fax 076/ 834-27-97   e-mail:pk.glogow@arleg.eu

[rule type=”light”]

Projekt jest wspolfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Usługi informacyjne świadczone przez Punkt Konsultacyjny działający w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Instytucją wdrażającą Projekt jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.