KSU – usługa informacyjna

Usługa informacyjna to podstawowa usługa świadczona przez Punkt Konsultacyjny KSU polegająca na bezpłatnym przekazywaniu informacji biznesowych,  pro-biznesowych z zakresu m. in. finansowania inicjatyw gospodarczych (powstanie firmy, rozwój, dywersyfikacja, inwestycje, szkolenia, doradztwo, inne), podatków, administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach usługi informacyjnej, klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:

 • jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
 • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności;
 • gdzie i jak uzyskać wsparcie specjalistyczne np.: pożyczki, poręczenia, wsparcie proeksportowe, transfer technologii.

Szczegółowy zakres usługi informacyjnej obejmuje:

 •      administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia działalności gosp.,
 •      zatrudnianie cudzoziemców,
 •      świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
 •      prawo ochrony konkurencji,
 •      społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
 •      ochronę własności intelektualnej,
 •      systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
 •      rozwój zasobów ludzkich,
 •      wykorzystywanie technologii informacyjnych,
 •      ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),
 •      możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 •      wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 •      prawo zamówień publicznych,
 •      zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 •      podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU,
 •      inne, stwierdzone w trakcie diagnozy.

Zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez PK KSU.