KSU – opieka nad klientem

Usługa informacyjna – opieka nad klientem polegająca na wsparciu konsultantów w określeniu, wyborze i współpracy z podmiotami oferującymi usługi specjalistyczne m.in. finansowe, proinnowacyjne czy pro­eksportowe.

W przypadku kiedy klient jest zainteresowany skorzystaniem z usług funduszu pożyczkowego,  poręczeniowego, innej instytucji finansowej czy świadczącej usługi proinnowacyjne lub proeksportowe, konsultant PK KSU może objąć „opieką” przedsiebiorstwo oferując:

  • przedstawienie szczegółowej oferty poszczególnych instytucji;
  • wyjaśnienie kwestii problemowych dot. współpracy;
  • umówić klienta na spotkanie z pracownikiem instytucji;
  • wsparcie merytoryczne na etapie podpisania umowy jak i późniejszej realizacji.

Zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez PK KSU.