Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2016 roku przestanły funkcjonować dwa z czterech obecnych numerów telefonów w naszej siedzibie głównej. Numery 768620968 oraz 768523015 zostaną wyłączone. Aktualny wykaz telefonów znaleźć zawsze można w zakładce Kontakt.
OFERTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

50 tysięcy złotych pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS z oprocentowaniem od 2,5% i okresem spłaty do 5 lat.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Preferencyjne pożyczki dla osób prowadzących działalność

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska ramach INICJATYWY JEREMIE z oprocentowaniem od 2%, maksymalną kwotą pożyczki 100 000 zł, bez prowizji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Finansowanie innowacyjnych pomysłów

Posiadamy fundusz dla innowacyjnych pomysłów biznesowych we wczesnych etapach ich rozwoju. Oferujemy wsparcie doradcze i kapitałowe do 200 tys. euro

PROJEKT - Akcelerator Innowacji

Przejrzyj bazę funduszy i instytucji działających na rzecz wspierania innowacyjnych pomysłów

6147667

e-punkt-big

 

Aktualności i wydarzenia

 

 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

  do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A. M. Rataja 26, 59-220 Legnica na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie......

 • PROMOCJA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w ramach promocji dolnośląskiego eksportu  i najbardziej konkurencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw będących liderami w sektorach IT, chemii, biotechnologii, nanotechnologii, energetyki, przemysłu medycznego ZAPRASZA  zainteresowane firmy   do wypełnienia poniższej KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA / PRODUKTU INNOWACYJNEGO i przesłania skanu karty na adres: coie@dawg.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r. Informacje zawarte w przesłanych kartach  posłużą do utworzenia bazy innowacyjnych przedsiębiorstw......

 • UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW ARLEG S.A.

  Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2016 roku przestaną funkcjonować dwa z czterech obecnych numerów telefonów w naszej siedzibie głównej.  Numery 76 8620968 oraz 76 8523015 zostaną wyłączone. Aktualny wykaz telefonów znaleźć zawsze można w zakładce Kontakt....

 • Ruszyła I edycja konkursu Wrocław Business Starter

  Myślisz o założeniu własnej firmy, stworzeniu swojego produktu bądź usługi, ale boisz się klęski? Szukasz wiedzy i pieniędzy na start? To wszystko zapewni ci udział w konkursie Wrocław Business Starter. Masz czas do 11 maja aby zgłosić swój projekt! Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na: www.wroclawbusinessstarter.pl   Wrocław Business Starter (WBS) to program skierowany głównie do młodych osób, którzy......

 • Ruszył nabór wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” Działania 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorstw!

  Szanowni Państwo,Informujemy o możliwości składania wniosków w naborze dla przedsiębiorców w ramach „Szybkiej ścieżki”. Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. NABÓR OGÓLNOPOLSKI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. NA CO?  •   Na powstanie nowych, innowacyjnych produktów lub usług przynajmniej w skali kraju. •   Zakres projektu obejmować powinien badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. •   W wyniku realizacji projektu......

sale konferencyjne Legnica
uslugi
jeremie
newsletter-1

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ARR ARLEG jest uprawniona do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

ARR ARLEG spełnia wymagania normy ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, a także informacyjm

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY