AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

Program wsparcia dla osób, które straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Program skierowany jest do mieszkańców Dolnego Śląska, którzy w okresie nie dłuższym niż 6 ostatnich miesięcy pozostają bez pracy.

OFERTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

50 tysięcy złotych pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS z oprocentowaniem od 2,5% i okresem spłaty do 5 lat.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Preferencyjne pożyczki dla osób prowadzących działalność

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska ramach INICJATYWY JEREMIE z oprocentowaniem od 2%, maksymalną kwotą pożyczki 100 000 zł, bez prowizji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Finansowanie innowacyjnych pomysłów

Posiadamy fundusz dla innowacyjnych pomysłów biznesowych we wczesnych etapach ich rozwoju. Oferujemy wsparcie doradcze i kapitałowe do 200 tys. euro

PROJEKT - Akcelerator Innowacji

Przejrzyj bazę funduszy i instytucji działających na rzecz wspierania innowacyjnych pomysłów

e-punkt-big

 

Aktualności i wydarzenia

 

 • Informacja o wyborze partnera

  Pobierz skan dokumentu...

 • Inkubator Przedsiębiorczości oferuje do wynajęcia sale konferencyjno – szkoleniowe

   Oferujemy do wynajęcia trzy klimatyzowane, w pełni wyposażone sale konferencyjno -szkoleniowe o pow. od 88 do 168 m kw2. Wszystkie sale posiadają profesjonalne nagłośnienie, projektory, mównicę, Internet WI-FI, stoły konferencyjne,  itp. Istnieje możliwość przygotowania sal w ustawieniu teatralnym, szkolnym lub w podkowę. Oferujemy możliwość organizacji konferencji maksymalnie do 170 osób jednocześnie. Profesjonalnie wyposażone sale pozwolą zorganizować udaną konferencję, imprezę, szkolenie,......

 • Informacja o zmianie treści ogłoszenie z dnia 17 maja 2016

  Informacja o zmianie tresci ogloszenia...

 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

  do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A. M. Rataja 26, 59-220 Legnica na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie......

 • PROMOCJA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w ramach promocji dolnośląskiego eksportu  i najbardziej konkurencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw będących liderami w sektorach IT, chemii, biotechnologii, nanotechnologii, energetyki, przemysłu medycznego ZAPRASZA  zainteresowane firmy   do wypełnienia poniższej KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA / PRODUKTU INNOWACYJNEGO i przesłania skanu karty na adres: coie@dawg.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r. Informacje zawarte w przesłanych kartach  posłużą do utworzenia bazy innowacyjnych przedsiębiorstw......

sale konferencyjne Legnica
uslugi
jeremie
newsletter-1

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ARR ARLEG jest uprawniona do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

ARR ARLEG spełnia wymagania normy ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym, a także informacyjm

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY