• ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

  Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy krajowych i unijnych dla działań szkoleniowych oraz wspierających rozwój Zasobów Ludzkich

 • WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

  Prowadzimy kompleksową obsługę informacyjną, doradczą, szkoleniową, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o standardy Unii Europejskiej

 • WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

  Wszechstronnie i kompleksowo realizujemy usługi na rzecz samorządów terytorialnych, organizacji publicznych, a także poprawy funkcjonowania oraz rozwoju miast i gmin

 • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE

  Wspieramy przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii.
  Zapraszamy do zapoznania się z obecnie realizowanymi projektami

Czym się zajmujemy i jaka jest nasza misja ?

Koncentrujemy się na wzmacnianiu konkurencyjności regionu w szczególności : rozwoju gospodarczego subregionu legnickiego, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju samorządów terytorialnych, aktywnego działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz upowszechniania standardów Unii Europejskiej

Pożyczki dla Przedsiębiorców

Pożyczki dla Przedsiębiorców

Pożyczki są udzielane dla MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalnie do 200 000,00 zł, oprocentowanie od 2%, okres spłaty do 5 lat, prowizja 0%.

>read more

Akcelerator Innowacji

Akcelerator Innowacji

AKCELERATOR INNOWACJI to fundusz kapitału zalążkowego dla innowacyjnych pomysłów biznesowych we wczesnych etapach ich rozwoju. Skierowany jest do przedsiębiorców i pomysłodawców, poszukujących nowoczesnych źródeł pozyskania kapitału. Oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe do 200 tys. Euro na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć.

>read more

DOTWIT – Miejsce spotkań biznesu z nauką

DOTWIT – Miejsce spotkań biznesu z nauką

Projekt „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką” jest kontynuacją zakończonego w marcu 2012 r. projektu „Stawiam na innowacje! skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw”, w ramach którego został powołany Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii.

>read more

Usługi proinnowacyjne

Usługi proinnowacyjne

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizuje projekt pn. „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej”, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości, kompleksowych usług proinnowacyjnych

>read more
ZAPYTAJ arleg@arleg.eu ZADZWOŃ 76 862 09 68

Dane kontaktowe i godziny pracy

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. 59-220 Legnica, ul. Rataja 26
TEL: 076/ 862-27-77, 852-30-15, 862-35-22 FAX: 076/ 862 09 68
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 Zobacz mapkę dojazdu w Legnicy