KSU – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

 Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej do której kierowani są klienci, którzy po skorzystaniu z usługi informacyjnej PK KSU są gotowi i zdecydowani na założenie działalności gospodarczej. W przypadku gdy po usłudze informacyjnej klient zrezygnuje lub nie jest gotowy do założenia działalności gospodarczej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb może zostać skierowany na dodatkowe kursy lub szkolenia, a następnie skierowany do usługi doradczej asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej składa się z:

1) wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
2) konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
3) analizy SWOT planowanej działalności,
4) analizy form i źródeł finansowania działalności,
5) pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
6) wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
7) przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
8) pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest odpłatna przez klienta w minimalnej wysokości 160 zł netto za usługę, trwającą do 16 godzin lub odpowiednio minimum 10% wartości usługi.

Z usługi doradczej klient może skorzystać raz w pełnym wymiarze czasowym.

Zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez PK KSU.