FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS

Okres realizacji projektu

Od 2013 do zakończenia projektu

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. udziela pożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną firmę w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy EFS”. Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU