1D. ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKU PORĘCZYCIELA