oświadczenie o braku wymagalnych zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS