Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”