W Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. realizowane są BEZPŁATNE usługi informacyjne obejmujące udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje uzyskać można w:

Przejrzyj katalog funduszy i instytucji działających na rzecz wspierania innowacyjnych pomysłów

Projekty zakończone (archiwum)