Punkty Informacyjno-Kontaktowe ds. RPO WD

Przedmiotem realizowanego projektu jest utworzenie i prowadzenie siedmiu Punktów Informacyjno – Kontaktowych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, świadczących usługi o charakterze informacyjno-promocyjnym, dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowania w ramach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Usługi świadczone przez Punkty są bezpłatne, dostępne dla mieszkańców Dolnego Śląska – potencjalnych i faktycznych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W Punktach realizowane są usługi informacyjne obejmujące udzielanie szczegółowych informacji dotyczących możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w szczególności w zakresie:

 1. priorytetów, działań oraz rodzajów projektów,
 2. terminów składania wniosków aplikacyjnych,
 3. ogólnej kwalifikowalności wydatków,
 4. poziomu dofinansowania,
 5. kryteriów wyboru projektów,
 6. ogólnych zasad wypełniania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
 7. wstępnej oceny kwalifikowalności potencjalnego beneficjenta (opcjonalnie wstępnej oceny kwalifikowalności typu i/lub rodzaju projektu)
 8. kierowania potencjalnych beneficjentów do punktów udzielających specjalistycznej informacji w przypadku nie kwalifikowania się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W Punktach realizowane są również usługi promocyjne w zakresie:

 1. konsultacji bezpośredniej (osobista wizyta w punkcie),
 2. rozmowy telefonicznej,
 3. korespondencji elektronicznej,
 4. korespondencji pisemnej.

O Projekcie

12 listopada 2008 roku konsorcjum pięciu dolnośląskich agencji rozwoju regionalnego rozpoczęło realizację projektu: Utworzenie i prowadzenie siedmiu Punktów Informacyjno – Kontaktowych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w województwie dolnośląskim.

Projekt realizowany jest w terminie 12.11.2008 do 31.12.2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na podstawie Umowy nr DN-Z/29.081-146/08 z Województwem Dolnośląskim.

Konsorcjum tworzą:
1.Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu (lider),
2. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy,
3. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie,
4. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze,
5. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju.

 

Dane teleadresowe Punktów:

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. 071/ 776 91 20 lub 071/ 776 91 42
e-mail: rpo@dolnyslask.pl
www.rpo.dolnyslask.pl
Punkt czynny jest od 9.00 do 15.00

Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
tel. 071/ 776 58 12; 776 58 13; 776 58 14
e-mail: info.dip@umwd.pl
www.dip.dolnyslask.pl

7 Punktów Informacyjno-Kontaktowych:

1. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Głogowie

(biuro Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A w budynku Dominet Banku)
ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
Punkt czynny jest od 8.00 do 16.00
tel. 076/ 835 68 91
tel./fax: 076/ 834 27 97
e-mail: rpo.glogow@dolnyslask.pl

2. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Jeleniej Górze

(siedziba Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
Punkt czynny jest od 7.30 do 15.30
tel. 075/ 752 75 00
tel./fax: 075/ 752 75 05
e-mail: rpo.jeleniagora@dolnyslask.pl

3. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Kłodzku
(siedziba Urzędu Gminy w Kłodzku)
ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko
Punkt czynny jest od 7.30 do 15.30
tel. 074/ 647 41 34
tel./fax: 074/ 647 41 39
e-mail: rpo.klodzko@dolnyslask.pl

4. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Legnicy
(siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.)
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
Punkt czynny jest od 8.00 do 16.00
tel. 076/ 852 30 15
tel./fax: 076/ 862 09 68
e-mail: rpo.legnica@dolnyslask.pl

5. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Lubaniu
(siedziba Punktu Informacji Turystycznej w Lubaniu)
ul. Bracka 12, 59-800 Lubań
Punkt czynny jest od 7.30 do 15.30
tel. 075/ 615 19 56
tel./fax: 075/ 615 19 57
e-mail: rpo.luban@dolnyslask.pl

6. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Trzebnicy
ul. Roosevelta 8, 55-100 Trzebnica
Punkt czynny jest od 8.00 do 16.00
tel. 071/ 387 30 42;
tel/fax: 071/ 387 47 29
e-mail: rpo.trzebnica@dolnyslask.pl

7. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO w Wałbrzychu
(siedziba Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.)
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
Punkt czynny jest od 8.00 do 16.00
tel. 074/ 888 09 26
tel./fax: 074/ 842 35 66
e-mail: rpo.walbrzych@dolnyslask.pl

rpo-logotypy