Inkubator Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu

od 2013 roku

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

„Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości w Legnicy poprzez stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości – atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej”  

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne polegające na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez budowę dwóch obiektów biurowych (bud. B i C) oraz adaptację obiektu istniejącego (bud. A), wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Inkubatora i zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja realizowana jest w Legnicy przy Placu Wolności nr 4 i ul. Anielewicza 3

STRONA INKUBATORA: inkubator.arleg.eu