Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej”