Wyniki KOW o przyznanie przedłużone wsparcia pomostowego

Wyniki KOW o przyznanie przedłużone wsparcia pomostowego

07:33 15 Styczeń w Aktualności

 

WYNIKI KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

L.P. IMIE I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY ŚREDNIA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW DECYZJA O PRZYZNANIU WSPARCIA

1

BOŻENA DEPTUŁA

99,5

TAK

2

WOJCIECH LEWANDOWSKI

97

TAK

3

KATARZYNA MIŁOS

96

TAK

4

BOGUSŁAW BOWSZA

93,5

TAK

5

RADOSŁAW ZYSNARSKI

93

TAK

6

ROBERT SEREK

91

TAK

7

MONIKA WRÓBEL

90

TAK

8

AGNIESZKA KOMARNICKA

87

TAK

9

ANNA MAJEWSKA

87

TAK

10

FRANCISZEK ZYBACZYŃSKI

86,5

TAK

11

JUSTYNA ŁOBACZ

85

TAK

12

ŻANETA RÓŻAŃSKA

83

TAK

13

KAZIMIERZ PRZEWŁOCKI

82

TAK

14

JUSTYNA DĄBROWA

79,5

TAK

15

ŁUKASZ WAWRZYNIAK

79,5

TAK

16

MARTA KONEFAŁ

79

TAK

17

GRAŻYNA BŁOŃSKA

79

TAK

18

ANNA MICHALSKA

78,5

TAK

19

GRAŻYNA OSTROWSKA

78

TAK

20

SYLWIA SZYMONIAK

76,5

TAK

21

JOANNA DRAPAŁA

75,5

TAK

22

KATARZYNA KOZŁOWSKA

75,5

TAK

23

MONIKA CIEPŁA

74,5

TAK

24

MAREK KOCHANEK

74,5

TAK

25

KINGA ROSIAK

74

TAK

26

ANNA ŁUKASZEWSKA

71

TAK

27

KATARZYNA DANICKA-MURYN

69

TAK

28

RADOSŁAW ŻUKOWSKI

67

TAK

29

DOROTA DUDA-ŻELASKO

63,5

TAK

30

PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

63,5

TAK