Aktualności i wydarzenia

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Systemy IT w branży motoryzacyjnej” dla 3 uczestników.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO......

 • Informacja z dnia 14-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

  Informacja z dnia 14-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099799, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.......

 • Informacja z dnia 11-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany” dla 1 uczestnika.

  Nr sprawy: 9/8.5/BK/2018 Informacja z dnia 11-05-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 22.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1098256 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kurs języka angielskiego......

 • GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP – I Nabór wniosków

  ...

 • Zapytanie cenowe na zamieszczenie ogłoszenia w prasie

  Pobierz: zapytanie cenowe oferta cenowa...

 • Informacja – Wybór oferty Język angielski prawniczy 16.04.2018

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16-04-2018 r. dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099799 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.   Wybór oferty Język angielski prawniczy......

 • Informacja z dnia 13-04-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika

  Informacja z dnia 13-04-2018 r. dotycząca unieważnienia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 28.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1099815, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla......

 • Informacja – Wybór oferty Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany 05.04.2018

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05-04-2018 r. dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 22.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1098256 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kurs języka angielskiego – poziom średniozaawansowany” dla 1 uczestnika. Nr sprawy:......

 • Informacja – Wybór oferty Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanymy 05.04.2018

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05-04-2018 r. dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 22.03.2018 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1098247 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym” dla 1 uczestnika. Nr sprawy: 8/8.5/BK/2018  ......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Certified Penetration Testing Engineer (bezpieczeństwo IT)” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski prawniczy” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA......

 • ZMIANA TREŚCI ogłoszenia o nr sprawy: 9/8.5/BK/2018 r. z dnia 22.03.2018 r. w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym”dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym” dla 1 uczestnika nr sprawy: 8/8.5/BK/2018

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA......

 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego samochodu osobowego marki: CITROEN; model: C 5 II 2.0 HDI FAP, wersja: Selection

  POBIERZ: Zaproszenie do złożenia oferty zał 1 Zdjęcia zał 2 Formularz ofertowy zał 3 Wzór umowy kupna – sprzedaży ....

 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego samochodu osobowego marki: CITROEN; model: C 5 II 2.2 HDI FAP, wersja: Exclusive Aut.

  POBIERZ: Zaproszenie do złożenia oferty zał. 1 Zdjecia zał. 2 Formularz ofertowy zał. 3 Wzór umowy kupna -sprzedaży ....

 • ZMIANA WYSOKOŚCI KWOTY MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA DO 50.000,00 ZŁ W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

  Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018r. Szczegóły dotyczące projektu i dane......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Język angielski na poziomie początkującym komunikacyjnym ” dla 5 uczestników.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073983, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, posługującą się numerem NIP: 6910202465, numerem Regon 390029346, której kapitał zakładowy wynosi 6 120 100,00 złotych, kapitał wpłacony – 6 120 100,00 złotych, realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Filcowanie” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Kadry i płace w praktyce z uwzględnieniem wpływu RODO na funkcjonowanie działu kadr” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Fotografia – poziom zaawansowany” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zaproszenie do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Zarządzanie nieruchomościami” dla 1 uczestnika.

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26 – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • OSTRZEŻENIE PRZED PRÓBAMI OSZUSTWA

  Spółka DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 9 [DFR], ostrzega przed próbami oszustwa podejmowanymi przez podmiot podający się za pośrednika finansowego DFR, działającego rzekomo w imieniu i na rzecz DFR. DFR informuje, iż działania tego podmiotu polegają na wprowadzeniu w błąd przedsiębiorców  ubiegających się o dofinansowanie ze środków udzielanych przez Fundusz i zmierzają......

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  z dniem 1 lutego  2018 r. NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu AKCELERATOR INNOWACJI Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe poprzez utworzenie przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą spółki, w której ARR „ARLEG” S.A.  obejmie udziały do kwoty......

 • Zapraszamy do składania ofert na usługę szkolenia zawodowego pn.: „Fotografia – poziom zaawansowany”

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapraszamy do składania ofert na usługę szkolenia zawodowego pn.: „Tkactwo i filcowanie”

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapraszamy do składania ofert wykonania usługi szkolenia zawodowego pn.: „Zarządzanie nieruchomościami”

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapytanie cenowe na dostawę systemu Backupu

  TREŚĆ OGŁOSZENIA: Zapytanie cenowe system Backupu Składanie ofert do 29 stycznia 2018, godzina 15.00...

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11-01-2018 r. „Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej”

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11-01-2018 r. „Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej” Wybór oferty z dnia 11.01.2018  ...

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11-01-2018 r. -Kurs kancelaryjno–archiwalny I stopnia

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11-01-2018 r. -Kurs kancelaryjno–archiwalny I stopniaWybór oferty 11.01.2018R...

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11-01-2018 r. – „Kadry i płace – I stopnia”

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11-01-2018 r. – „Kadry i płace – I stopnia” Wybór oferty 11.01.2018...

 • Zapytanie ofertowe – szkolenie „Instruktor terapii zajęciowej”

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapytanie ofertowe – szkolenie Zarządzanie Nieruchomościami

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapytanie ofertowe 8.5 – Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej 22.12.2017

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapytanie ofertowe 8.5 – Kurs kancelaryjno –archiwalny I stopnia 22.12.2017

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • Zapytanie ofertowe 8.5 – Kadry i płace – I stopnia 22.12.2017

    Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert......

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07-12-2017 r. dotycząca zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 27.11.2017 r. na stronie Bazy Konkurencyjności pod numerem 1071292 oraz na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (www.arleg.eu) w zakresie organizacji i przeprowadzenia usługi szkolenia zawodowego pn. „Prawo jazdy kat. D po BC z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z zakresu przewozu osób”  Pobierz: Wybór oferty 07.12.2017...

 • Relacja z konferencji „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU”.

  Na konferencji prasowej  w Głogowie w obecności Rafaela Rokaszewicza – Prezydenta Miasta, Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Łukasza Puźnieckiego –Prezesa ARR „ARLEG”  został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju reprezentowanym przez Prezesa Marka Ignora. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie promocji działalności DFR na terenie Głogowa oraz informowanie przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania środków......

 • Zapraszamy na spotkanie biznesowe „Dzień dobry BIZNES”

      Załączniki: PROGRAM SZKOLENIA   Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.  Rejestracja wg kolejności zgłoszeń.   ZAPISY...

 • Zapytanie ofertowe – na usługi szkolenia zawodowego (27.11.2017)

  Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA 59-220 Legnica, ul. M. Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w......

 • „Co przedsiębiorca wiedzieć powinien-konsultacje instytucjonalne” – Europejskie Dni Pracodawców 2017

  W ramach Europejskich Dni Pracodawców, które odbędą się w dniach 13-24 listopada br., Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu pod nazwą „Co przedsiębiorca wiedzieć powinien-konsultacje instytucjonalne”, które odbędzie się: 23 listopada 2017 roku (czwartek) w godzinach 10.00 do 13.00   Miejsce: LETIA BUSINESS CENTER Rycerska 24, 59-220 Legnica   Europejskie Dni Pracodawców 2017 to przedsięwzięcie......

 • Konferencja pn. „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU ” w Głogowie

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. wraz z Miastem Głogowem i  Dolnośląskim Funduszem Rozwoju pragną serdecznie zaprosić na KONFERENCJĘ organizowaną pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i  Prezydenta Głogowa. pn. „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU ”   22 listopada 2017 r. (środa), godz. 11.30 Ratusz – Sala Rajców, Rynek 10, Głogów.   Podczas konferencji na ręce Prezydenta Miasta Głogowa przekazany zostanie Certyfikat „GMINA PRZYJAZNA......

 • Zapytanie cenowe na opracowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

  Pobierz treść zapytania: 1-GD-2017 – zapytanie cenowe...

 • Konferencja: „ROLNICTWO WSPIERANE SPOŁECZNIE – ZMNIEJSZENIE BARIER WEJŚCIA NA RYNEK DLA DOLNOŚLĄSKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI”

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść agendy – Stowarzyszenie Żywność dla Przyszłości....

 • KONFERENCJA „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU ”

  ...

 • Rozpoczęliśmy realizację projektu „Granty na doradztwo”

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. informuje, iż rozpoczęła realizację projektu pn. „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”   Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dz. 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB  w ramach partnerstwa ARR „ARLEG” S.A., Legnickiej Specjalnej Strefy......

 • Ostatnie wolne biura do wynajęcia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy

    Inkubator Przedsiębiorczości w Legnicy oferuje do wynajęcia ostatnie wolne pokoje biurowe o pow. 17 i 22 m2 w promocyjnej cenie 40 zł/m2/ netto Budynek z windą, obiekt dostosowany dla niepełnosprawnych. Możliwość wynajęcia umeblowanych biur. W cenę wliczone wszystkie koszty (energia, ogrzewanie, monitoring) oraz szybki Internet gratis!!! więcej informacji: tel. 731 751 299 mail: patryk.chruscik@arleg.eu Inkubator Przedsiębiorczości...

 • Spotkania informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” (konkurs 1/4.1.4/2017) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze , wślad za informacją ze strony Ministerstwa Rozwoju , zwraca się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji w związku z tym, że 7.09.2017 r. (Warszawa) oraz 19.09.2017 r. (Katowice) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)  organizuje spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania......

 • Kongres Innowacji – Pojazd elektryczny – kierunki rozwoju, technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców.

  Kongres Innowacji 2017 „Pojazdy elektryczne – kierunki rozwoju, techniczne i technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców” to pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Głównym celem kongresu jest omówienie pod kątem aktorów branży motoryzacyjnej aspektów związanych z dynamicznym rozwojem przemysłu elektromobilności – nowe technologie oraz potencjał rozwoju technologii związanych z samochodami elektrycznymi. W Polsce nie produkujemy samochodów, ale bez wątpienia nasz kraj......

 • ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

  Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 21 lipca otrzymała zgodę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wprowadzenie zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w informacji o projekcie: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/   Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem głównych zmian znajdującym......

 • Inkubator Przedsiębiorczości oferuje do wynajęcia sale konferencyjno – szkoleniowe

   Oferujemy do wynajęcia trzy klimatyzowane, w pełni wyposażone sale konferencyjno -szkoleniowe o pow. od 88 do 168 m kw2. Wszystkie sale posiadają profesjonalne nagłośnienie, projektory, mównicę, Internet WI-FI, stoły konferencyjne,  itp. Istnieje możliwość przygotowania sal w ustawieniu teatralnym, szkolnym lub w podkowę. Oferujemy możliwość organizacji konferencji maksymalnie do 170 osób jednocześnie. Profesjonalnie wyposażone sale pozwolą zorganizować udaną konferencję, imprezę, szkolenie,......

 • Nowe nabory na B+R na Dolnym Śląsku

  W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  trwa nabór wniosków  na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.  Konkurs już ruszył, wnioski można składać do 27 lipca. Dla przedsiębiorców to szansa, aby zdobyć dofinansowanie m.in. na prowadzenie  badań przemysłowych  i prac rozwojowych oraz rozwijać infrastrukturę B+R. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z......

 • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej KOPARKO ŁADOWARKI NEW HOLLAND

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej koparko ładowarki NEW HOLLAND LB115B-4PS rocznik 2005 Zaproszenie do zlożenia oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty...

 • Relacja z konferencji „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w Województwie Dolnośląskim”

  „Dnia 07.06.2017r. w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu odbyła się konferencja „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w Województwie Dolnośląskim” zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. oraz Polską Izbę Firm Szkoleniowych.       Prezentacje ze spotkania: 01. Trendy na rynku usług rozwojowych… PPiasecki PIFS 02. Co nowego w technologiach…PKędzia Llidero 03. Baza Usług Rozwojowych… SzKurek PARP 04. Dofinansowanie......

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  z dniem 2 czerwca 2017 r. NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu AKCELERATOR INNOWACJI Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe poprzez utworzenie przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą spółki, w której ARR „ARLEG” S.A.  obejmie udziały do kwoty......

 • Relacja z Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Inkubatorze Przedsiębiorczości

  W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się w dniach 18-19 maja 2017 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy przeprowadzono bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania Funduszy Europejskich, konsultacje prowadzone były przez konsultantów ARR ARLEG S.A Bezpłatne porady cieszyły się dużym zainteresowaniem z konsultacji skorzystało 25 osób, głównie przedsiębiorców oraz osoby fizyczne....

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Inkubator Przedsiębiorczości  ARR ARLEG S.A. w Legnicy zaprasza na DNI OTWARTE Funduszy Europejskich w dniach: 18-19 maj, godzina 12-14 adres: Legnica pl. Wolności 4   Plakat Dni Otwarte Funduszy Europejskich...

 • Zaproszenie na konferencje – WYZWANIA DLA SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych zapraszają na konferencję skierowaną do podmiotów świadczących usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring) WYZWANIA DLA SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 07.06.2017 r. (ŚRODA)  – uwaga! zmiana terminu z 18 maja!, godz. 10.00 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki ul. E. Kwiatkowskiego 4, Wrocław W trakcie Konferencji: w oparciu o......

 • Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa systemu informatycznego”

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa systemu informatycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników. Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo......

 • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu marki Citroen C5

  Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu marki Citroen C5 Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 – projekt umowy kupna – sprzedaży Zaproszenie do złożenia oferty...

 • Zapytanie dotyczące udzielenia informacji o cenie w celu ustalenia wartości szacunkowej na dostawę systemu informatycznego

  Zapytanie dotyczące udzielenia informacji o cenie w celu ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia nr 1/8.6/2017 na dostawę systemu informatycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu  pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” Działanie 8.6 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.   INFORMACJĘ O CENIE PRZEDMIOTU......

 • Ogłoszenie o aukcji ustnej AUTOMATU DO LODÓW EIS FREEZER

  OGŁOSZENIE o aukcji ustnej na sprzedaż: używanego AUTOMATU DO LODÓW EIS FREEZER, 2 smaki + mix Licytacja automatu do lodów 10.03.2017r...

 • OGŁOSZENIE o aukcji ustnej używanego samochodu osobowego CITROEN

  Pobierz treść ogłoszenia: Licytacja samochodu 10.03.2017  ...

 • Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”.

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z......

 • ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

  Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 23 lutego 2017r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” i możliwe będzie składanie dokumentów rekrutacyjnych u Operatorów na terenie Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie informujemy, że wartość środków zaplanowanych na realizację usług rozwojowych do 31.03.2017r. w ramach projektu to 3.103.750,00 zł. Realizacji......

 • Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej”

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników. Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo......

 • OGŁOSZENIE o aukcji ustnej używanego samochodu osobowego CITROEN

  OGŁOSZENIE o aukcji ustnej używanego samochodu osobowego CITROEN 08.02.2017...

 • OGŁOSZENIE o aukcji ustnej na sprzedaż: używanego AUTOMATU DO LODÓW EIS FREEZER, 2 smaki + mix

  Ogłoszenie o aukcji ustnej- automat do lodów 08.02.2017...

 • Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej”

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników. Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo......

 • Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29......

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

  Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy uprzejmie informuje, że w zakładce REALIZOWANE PROJEKTY / PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU został zamieszczony REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” wraz załącznikami.   Aby zapoznać się z dokumentami projektowymi prosimy przejść na stronę projektu – przejdź na stronę   Jednocześnie informujemy, że z uwagi......

 • OGŁOSZENIE o aukcji ustnej na sprzedaż: używanego samochodu osobowego CITROEN

  Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Organizator) z siedzibą w Legnicy informuje o aukcji ustnej na sprzedaż używanego samochodu osobowego; marka: CITROEN; model: C 5 II 2.0 HDI FAP; wersja: Confort. Cena wywoławcza 19.000,00 zł netto Do wylicytowanej kwoty zostaną doliczone: Podatek Vat w wysokości 23%. Minimalna kwota przebicia 500 zł. Termin aukcji: 24.01.2017 r. o godzinie 11.00 Miejsce aukcji: Agencja......

 • Przetarg nieograniczony p. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego”

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29......

 • OGŁOSZENIE o aukcji ustnej na sprzedaż: używanego AUTOMATU DO LODÓW EIS FREEZER, 2 smaki + mix

  Ogłoszenie o aukcji ustnej...

 • INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

  Informacja o wyborze partnera...

 • Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa infrastruktury informatycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.  Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo......

 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

    OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i Lokalnych Grup Działania (LGD),   do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020   Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A  ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica   na podstawie Ustawy z dn. 11......

 • Bezpłatne WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI organizowanie przez Fundację „Rozchmurz się”

  Fundacja „Rozchmurz się” rozpoczęła program wspierania osób przedsiębiorczych, które prowadzą własne firmy lub planują rozpocząć działalność gospodarczą. Pierwsze spotkanie, na które Fundacja zaprasza to: WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, których  tematem będzie „Istota sukcesu – Grupa Wsparcia”. Miejsce warsztatów: Inkubator Przedsiębiorczości  ARR ARLEG S.A. przy pl. Wolności 4 (budynek C). Termin warsztatów:  09 grudnia 2016r. godz. 9:00 Liczba miejsc ograniczona – możemy zaprosić......

 • Relacja z konferencji „Akademia Inspiracji DWUP”

  W dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy odbyło się spotkanie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie otworzył Łukasz Puźniecki – Prezes Zarządu ARR „ARLEG” S.A. Następnie głos zabrał Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy oraz p. Wojciech Szajnar......

 • Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP”

  Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Dyrektorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Zarządem Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. zapraszają PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI ROZWOJOWE na spotkanie z cyklu „Akademia Inspiracji DWUP” dotyczące możliwości wsparcia usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR)  w województwie dolnośląskim   Spotkanie odbędzie się 22 listopada......

 • Informacja o podpisaniu umowy partnerskiej

  W  dniu 28 września 2016 r. w Legnicy podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pn.: „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.   Projekt będzie realizowany od listopada br. na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA (Liderem......

 • Wrześniowe śniadanie biznesowe Klubu Miedzi Legnica

  W dniu 09.09.2016r. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uczestniczyła w śniadaniu biznesowym cyklicznie organizowanym przez Klub Biznesu Miedzi Legnica. W spotkaniu brało udział ponad 90 przedsiębiorców z dolnego śląska. Śniadanie biznesowe było okazją do poznania możliwości biznesowych Klubu Biznesu Miedzi Legnica i nawiązania ciekawych kontaktów. Zarząd ARR ARLEG S.A. przedstawił swoją ofertę dla przedsiębiorców,  w szczególności  zachęcił do pozyskiwania pożyczek......

 • Podpisaliśmy kolejną umowę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom

  Informujemy, że w dniu 01 września 2016 r., Dolnośląski Fundusz Rozwoju podpisał szóstą Umowę o Pośrednictwo Finansowe w ramach pierwszego Konkursu na Pośredników Finansowych. Umowa na kwotę 8 000 000,00 PLN została zawarta z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.. Umowę podpisali: Łukasz Puźniecki – Prezes Zarządu oraz  Jacek Kaszuba – Członek Zarządu. Na jej podstawie Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. udzielać będzie przedsiębiorstwom z województwa......

 • Informacja o wyborze partnera

  Pobierz skan dokumentu...

 • Informacja o zmianie treści ogłoszenie z dnia 17 maja 2016

  Informacja o zmianie tresci ogloszenia...

 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

  do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A. M. Rataja 26, 59-220 Legnica na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie......

 • PROMOCJA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w ramach promocji dolnośląskiego eksportu  i najbardziej konkurencyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw będących liderami w sektorach IT, chemii, biotechnologii, nanotechnologii, energetyki, przemysłu medycznego ZAPRASZA  zainteresowane firmy   do wypełnienia poniższej KARTY PRZEDSIĘBIORSTWA / PRODUKTU INNOWACYJNEGO i przesłania skanu karty na adres: coie@dawg.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r. Informacje zawarte w przesłanych kartach  posłużą do utworzenia bazy innowacyjnych przedsiębiorstw......

 • UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW ARLEG S.A.

  Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2016 roku przestaną funkcjonować dwa z czterech obecnych numerów telefonów w naszej siedzibie głównej.  Numery 76 8620968 oraz 76 8523015 zostaną wyłączone. Aktualny wykaz telefonów znaleźć zawsze można w zakładce Kontakt....

 • Ruszyła I edycja konkursu Wrocław Business Starter

  Myślisz o założeniu własnej firmy, stworzeniu swojego produktu bądź usługi, ale boisz się klęski? Szukasz wiedzy i pieniędzy na start? To wszystko zapewni ci udział w konkursie Wrocław Business Starter. Masz czas do 11 maja aby zgłosić swój projekt! Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na: www.wroclawbusinessstarter.pl   Wrocław Business Starter (WBS) to program skierowany głównie do młodych osób, którzy......

 • Ruszył nabór wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” Działania 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorstw!

  Szanowni Państwo,Informujemy o możliwości składania wniosków w naborze dla przedsiębiorców w ramach „Szybkiej ścieżki”. Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. NABÓR OGÓLNOPOLSKI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. NA CO?  •   Na powstanie nowych, innowacyjnych produktów lub usług przynajmniej w skali kraju. •   Zakres projektu obejmować powinien badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. •   W wyniku realizacji projektu......

 • DARR- konkurs dla pracodawców

  Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Lider aktywizacji – Kreator zatrudnienia” *** konkurs dla pracodawców Celem konkursu jest promocja wizerunku firmy jako instytucji społecznie odpowiedzialnej, angażującej się w przedsięwzięcia innowacyjne korzystne dla rynku pracy i sprzyjające rozwojowi regionu. Nabór kandydatów do konkursu jest prowadzony od 03.03.2016 r. do 30.05.2016 r. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Więcej......

 • KONFERENCJA – FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020

  Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizują pod patronatem prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego konferencję pn. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020. Konferencja odbędzie się 6 października br. w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy placu Wolności 4 o godz. 10. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego warto jak najszybciej zarejestrować swoje zgłoszenie na formularzu poniżej. Specjaliści zapoznają......

 • „AKCELRATOR INNOWACJI” – NABÓR WNIOSKÓW

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu Kapitałowego AKCELERATOR INNOWACJI. Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju, bez ograniczeń branżowych. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 200 000 euro poprzez utworzenie spółki  z ARR „ARLEG” S.A. Zapraszamy autorów innowacyjnych pomysłów: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki......

 • Zapytanie cenowe

  zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Pobierz treść zapytania (15 kwietnia 2015)...

 • Podpisaliśmy już trzecią umowę w ramach JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

  W dniu 25 marca 2015 r. podpisaliśmy z Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego trzecią już umowę  na udzielanie wsparcia w ramach Jeremie ( Umowa Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.7/2014/DFP/10/227 na kwotę 6 mln zł) Dowiedz się więcej ...

 • Zapytanie cenowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

  zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Pobierz treść zapytania (word)...

 • ZAPYTANIE CENOWE NA WYCENĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, W TYM WYCENĘ POMYSŁU

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. przedkłada zapytanie o cenę na: Wycenę wartości niematerialnych i prawnych, w tym wycenę pomysłu będącego przedmiotem aportu wnoszonego do nowoutworzonej spółki na bazie innowacyjnego pomysłu na potrzeby realizacji projektu pn. „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” TREŚĆ ZAPYTANIA CENOWEGO...

 • NOWOŚC Jedyna taka oferta w Legnicy – do wynajęcia biura wraz z wyposażeniem

  Inkubator Przedsiębiorczości ARR ARLEG S.A. w Legnicy oferuje do wynajęcia nowe lokale biurowe wraz z wyposażeniem biurowymi. W skład mebli wchodzą: biurko lub biurka, kontener szufladkowy, szafka aktowa, wieszak, krzesła obrotowe oraz krzesła biurowe dla gości. Szczegóły oferty pod nr tel. 76 742 81 13 lub mailowo: patryk.chruscik@arleg.eu Rozkład pomieszczeń Inkubatora oraz dostępne jeszcze biura można zobaczyć w poniższym linku:......

 • konferencje : FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020

  Serdecznie zapraszamy Państwa na realizowany przez ARR ARLEG cykl konferencji pt: „FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW  W LATACH 2014-2020”   Główne zagadnienia poruszane  na konferencji: Usługi proinnowacyjne na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej. Wsparcie przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  Wsparcie przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020  w ramach programów krajowych Konferencje odbędę się : w Żarach – 23 luty......

 • Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

  zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Zapytanie cenowe 1 – 2015.02.13 – strona internetowa (13.02.2015)...

 • Zapytanie cenowe na doradztwo

  ZAMAWIAJĄCY ARR „ARLEG” S.A. Z/S W LEGNICY PRZEDKŁADA ZAPYTANIE O CENĘ NA DORADZTWO W ZAKRESIE OKREŚLENIE KIERUNKÓW ROZWOJU INICJATYWY KLASTROWEJ POPRZEZ ANALIZĘ POTENCJAŁU I POTRZEB FIRM ZRZESZONYCH W POWIĄZANIU KOOPERACYJNYM   Pobierz:  Zapytanie cenowe na doradztwo zakresie określenie kierunków rozwoju inicjatywy Notatka z wyboru wykonawcy.pdf (31.03.2015)...

 • Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

  zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Zapytanie-cenowe-1-2015.02.05-strona-internetowa.doc (o5.o2.2015)...

 • Zapytanie cenowe na usługę doradczą

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego doradztwa, zgodnie ze standardem świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców , mającego doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby. Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji obejmuje branżę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska serwerowego i nowoczesnych......

 • „AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza  NABÓR WNIOSKÓW w ramach Funduszu Kapitałowego AKCELERATOR INNOWACJI. Fundusz oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju, bez ograniczeń branżowych. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 200 000 euro poprzez utworzenie spółki  z ARR „ARLEG” S.A. Zapraszamy autorów innowacyjnych pomysłów: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki......

 • NOWOŚĆ – wynajem biur dla nowych firm – 50%!!!!!

  Promocja – ARR ARLEG S. A. oferuje wynajem biur dla nowo powstałych firm (działających nie dłużej niż 6 miesięcy) z rabatem do -50% W cenie najmu wliczone wszystkie koszty – jedna stała miesięczna opłata!!! Biura znajdują się w nowo wybudowanym Inkubatorze Przedsiębiorczości położonym przy pl. Wolności 4 w Legnicy. Ilość biur ograniczona. Szczegóły: www.inkubator.arleg.eu patryk.chruscik@arleg.eu    ...

 • E-punkt – pomoc w poznaniu prawa obrotowego

  Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. Handel elektroniczny jest branżą, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, szczególnie w Polsce, która jest europejskim jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości rynku. Pomimo znacznego potencjału nie......

 • Informujemy, że Inkubator Przedsiębiorczości w Legnicy mieszczący się przy pl. Wolności 4 jest już otwarty!!!

  W związku z otwarciem Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. rozpoczyna nabór najemców na wolne powierzchnie biurowe. Już teraz można zapoznać się z rozkładem lokali i dokonywać rezerwacji. Dla pierwszych 20 klientów 10% rabatu!!!  Inkubator Przedsiębiorczości położony jest w Legnicy przy Placu Wolności 4. To nowoczesny kompleks biurowy o łącznej powierzchni ponad 4400 m2 oferujący do wynajęcia......

 • Zapytanie o cenę na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z serwisem kawowym

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z serwisem kawowym Załączniki: Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 10.11.12.12.2014r. (2 grudnia 2014) Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 10-11-12.12.2014r. (wersja edytowalna)   Notatka z wyboru wykonawcy na usługi hotelowe w dniach 10.11.12.12.2014r. (8 grudnia 2014)    ...

 • Zapytanie cenowe na doradztwo IT

  Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie analizy potrzeb technologicznych dot. sprzętu it, oprogramowania oraz usług IT na rzecz Inicjatywy klastrowej skupionej wokół rynku mieszkaniowego  w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dz. 5.2. Na przedmiot zamówienia składa się:......

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż projektorów

  Tytuł zamówienia :  „Zakup projektorów wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy”   Termin składania ofert : 8 grudnia 2014 do godz. 10.00.   Załączniki: OGŁOSZENIE 01 12 2014 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Załącznik nr 2 do ogłoszenia Wzór umowy   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 2 IP2014 d  ...

 • Zapytanie o cenę na doradztwo dla firmy

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. Z/S w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na doradztwo dla firmy. Szczegóły oraz formularz ofertowy w załączniku: Załączniki: Zapytanie cenowe na doradztwo dla firm. (01.12.2014) Zapytanie cenowe na doradztwo dla firm. (wersja edytowalna)   Notatka z wyboru wykonawcy doradztwo dla firm. (05.12.2014)  ...

 • Zapytanie cenowe na wykonanie kalendarzy

  Zamawiający ARR ARLEG S.A. przedkłada zapytanie o cenę na: Wykonanie trójdzielnych kalendarzy na 2015 rok w ramach projektu pn. Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej. Szczegóły oraz formularz ofertowy: ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE KALENDARZY...

 • Zamawiający ARR ARLEG S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową

  Zamawiający ARR ARLEG S.A.  z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową Załączniki: Zapytanie cenowe na sale i catering w dniach 09.12.2014r. (17.11.2014) Zapytanie cenowe na sale i catering w dniach 09.12.2014r. (wersja edytowalna)   Notatka z wyboru wykonawcy na wynajem sali i catering w dniach 09.12.2014r. (28.11.2014)    ...

 • Zapytanie cenowe

  ZAMAWIAJĄCY ARR „ARLEG” S.A. W LEGNICY PRZEDKŁADA ZAPYTANIE O CENĘ NA ZAPEWNIENIE NOCLEGU WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z SERWISEM KAWOWYM Szczegóły poniżej: Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 28-29.11.2014r. (10.11.2014) Zapytanie cenowe na usługi hotelowe w dniach 28-29.11.2014r. (wersja edytowalna) Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do zamawiającego do dnia 24.11.2014......

 • Tydzień Przedsiębiorczości w Głogowie

  Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.  zaprasza na spotkania i konferencje w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w Głogowie ....

 • Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

  Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 23 października 2014 r. w godz. 10:00 – 12:00  w Urzędzie  Gminy......

 • Przetarg publiczny na dostawę mebli do Inkubatora

  Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ogłasza zamówienie publiczne na: „Zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy”. Numer postępowania: 1/IP/2014/D Termin składania ofert:  15 października 2014 do godz. 10.00   Szczegóły i załączniki do zamówienia ogłoszenie BZP zmiana ogłoszenia BZP zmiana ogłoszenia BZP-II (zmiana terminu)   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1-Załącznik SIWZ......

 • Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferenyjnej

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02, zwraca się z prośbą o......

 • Zapytanie cenowe na usługę doradczą

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego doradztwa, mającego doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby. Klientem jest podmiot z branży obróbki metalowej, a celem doradztwa jest wsparcie przedsiębiorstwa podczas procesu wdrażania innowacji technicznej/technologicznej w przedsiębiorstwie w postaci urządzenia do obróbki metalu. Pobierz: Pełna treść zapytania (09.09.2014)...

 • Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegów

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02, zwraca się z prośbą o......

 • Zapytanie cenowe na transport

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02 przedkłada zapytanie o......

 • Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

  Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 28 sierpnia 2014 r. w godz. 9:00 – 12:00  w Urzędzie  Gminy......

 • Konkurs o dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2007-2013

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła  konkurs o dotacje w ramach działania 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O WSPARCIE: O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  powyżej 2 lat. JAKIE PROJEKTY: Minimalna wartość......

 • Rusza wynajem powierzchni biurowych w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy

  Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. rozpoczyna nabór najemców na nowe powierzchnie biurowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy. Powierzchnie będą dostępne od listopada, jednak już teraz można zapoznać się z rozkładem lokali i dokonywać rezerwacji. Dla pierwszych 15 klientów 10% rabatu!!!  Inkubator Przedsiębiorczości położony jest w Legnicy przy ul. Anielewicza (Plac Wolności). To nowoczesny kompleks biurowy o łącznej powierzchni ponad 4400......

 • Planowany konkurs o dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2007-2013

  Zgodnie z obecnie obowiązującym Ramowym Planem Realizacji RPO WD, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi jeszcze jeden konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw w 2014 r. W lipcu 2014 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach działania 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O WSPARCIE: O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO......

 • WYNIKI KONKURSU MŁODY LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!!!

  Z kilkudziesięciu biznes planów, które wpłynęły na konkurs Młody Lider Przedsiębiorczości, komisja wyłoniła 3 laureatki tj.: 1. Weronika Kiwak z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy 2. Roksana Pyda z I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy 3. Katarzyna Skała z I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy   Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji odnośnie wyników konkursu oraz wręczania nagród już wkrótce....

 • Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

  Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 29 maja 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00  w Urzędzie  Gminy Pielgrzymka......

 • Zaproszenie na konferencje „WSPARCIE BIZNESU Z PROGRAMÓW UE. DZIŚ I JUTRO”

    ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy zaprasza przedsiębiorców województwa dolnośląskiego na: DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA BIZNESOWE pt. „WSPARCIE BIZNESU Z PROGRAMÓW UE. DZIŚ I JUTRO” Legnica, 23.05.2014 Hotel Qubus Na konferencji przedsiębiorcy otrzymają informacje m.in. nt.: – dostępnego jeszcze wsparcia unijnego dla przedsiębiorców – jedynych bezpłatnych gwarancji inwestycyjnych dla firm – wsparcia z nowych programów Unii Europejskiej Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia......

 • Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

  Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 24 kwietnia 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00  w Urzędzie  Gminy Pielgrzymka......

 • Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

  Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 21 marca 2014 r. w godz. 11:00 – 13:00  w Urzędzie  Gminy Pielgrzymka......

 • „AKCELRATOR INNOWACJI” – NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

  „AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza X NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU „AKCELERATOR INNOWACJI”. „AKCELERATOR INNOWACJI” jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju, bez ograniczeń branżowych. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym......

 • Zaproszenie na IV Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii

  Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Innowacji SA wraz z Partnerami Projektu „DOTWiT – miejsce spotkań biznesu z nauką” ma zaszczyt zaprosić na IV Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii: „Transfer wiedzy i technologii w dziedzinach kluczowych dla rozwoju Dolnego Śląska. Współpraca nauki z biznesem i rozwój innowacyjnych rozwiązań”. Spotkanie odbędzie się w dniach 6-7 marca 2014 r. w Hotelu „Chata Karczowiska”, 59-307 Karczowiska 4 (gm. Lubin). Udział w......

 • ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGĘ DORADCZO-EKSPERCKĄ W ZAKRESIE ANALIZY RYNKU Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ / MEDIALNEJ

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. przedkłada zapytanie o cenę na: Wykonanie usługi doradczo – eksperckiej w zakresie analizy rynku i potencjału rynkowego dla preinkubowanego innowacyjnego pomysłu z branży informatycznej / medialnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” TREŚĆ ZAPYTANIA CENOWEGO...

 • Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

  Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 21 lutego 2014 r. w godz. 11:00 – 13:00  w Urzędzie  Gminy......

 • Zapytanie cenowe – Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

  z dnia 10.02.2014 r. na Eksperta Sieciowego, świadczącego usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla potrzeb projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2.   Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci......

 • „AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza IX NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU „AKCELERATOR INNOWACJI”. „AKCELERATOR INNOWACJI” jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej....

 • Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach RPO WD 2007-2013 schemat 1.1.A.2

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi zapisy na szkolenia (w dniach 14,15,16 stycznia) dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w planowanym naborze wniosków w ramach schematu 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). Szczegóły oraz formularz rekrutacyjny na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dip.dolnyslask.pl/1489/szkolenia_dla_potencjalnych_wnioskodawcow_w_ramach_11a2_dotacje _inwestycyjne_dla_msp_wspierajace_innowacyjnosc_produktowa_i_procesowa_na_poziomie_przedsiebiorstwa _z_wylaczeniem_projektow_z_zakresu_turystyki.html...

 • Planowany konkurs o dotacje w ramach RPO WD

  Zgodnie z obecnie obowiązującym Ramowym Planem Realizacji RPO WD, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi jeszcze jeden konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw. W styczniu 2014 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach działania 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”. Zródło: http://www.dip.dolnyslask.pl/275/49369/konkursy_o_dotacje_w_dip.html...

 • Zapytanie cenowe – Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

  z dnia 10.12.2013 r. na Eksperta Sieciowego, świadczącego usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla potrzeb projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2.   Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci......

 • Zapytanie cenowe – Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

  z dnia 06.12.2013 r. na Eksperta Sieciowego, świadczącego usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla potrzeb projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 5.2.   Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci......

 • Konferencja „Klastry – sposób na innowacyjność”

  Wychodząc na przeciw potrzebom środowisk gospodarczych zainteresowanych rozwojem powiązań kooperacyjnych w ramach inicjatyw klastrowych ARR „ARLEG S.A. organizuje w dniu 5 grudnia 2013 r.  w Legnicy w Hotelu Rezydencja konferencję pn. „Klastry – sposób na innowacyjność”. Konferencja jest finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” i......

 • Seminarium pn: „Innowacje, finansowanie zewnętrzne, kooperacja szansą na rozwój firmy”

  Zapraszamy do udziału w seminarium pn:  „Innowacje, finansowanie zewnętrzne, kooperacja  szansą na rozwój firmy”...

 • Przetarg nieograniczony na leasing fabrycznie nowego samochodu osobowego

  Przetarg nieograniczony na leasing (z opcją wykupu) fabrycznie nowego samochodu osobowego Przetarg-ogłoszenie Przetarg-SIWZ SIWZ po zmianach (12.10.2013)...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył realizację części Priorytetu 1 i 5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  ogłosiła nabór wniosków w ramach schematu 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat Link do naboru: http://www.dip.dolnyslask.pl/1382/nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_realizacji_projektow_w_ramach_schematu_11e_dotacje_inwestycyjne_wspierajace_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw_prowadzacych_dzialalnosc_do_2_lat.html...

 • PRZEDŁUŻONY NABÓR DO PROJEKTU „AKCELERATOR INNOWACJI”

  Informujemy, że nabór wniosków do projektu „Akcelerator innowacji” został przedłużony do 31 października 2013 r. Przypominamy, że wnioski można składać w wersji elektronicznej, przesyłając dokument na adres akcelerator@arleg.eu , osobiście oraz pocztą (wnioski przesłane e-mailem wymagają podpisania i dostarczenia oryginału w terminie 14 dni). Więcej informacji o projekcie na stronie www.akcelerator.arleg.eu...

 • Projekt wniosku o dofinansowanie w ramach schematu 1.1.E RPO WD

  Na stronach Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył realizację części Priorytetu 1 i 5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ukazał się projekt części dokumentacji aplikacyjnej w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat „....

 • Aktualizacja Ramowego Planu Realizacji RPO WD (30.07.2013)

  Dnia 30 lipca  2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę  zmieniającą Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 2013 roku zostaną ogłoszone jeszcze trzy nabory wniosków w ramach RPO WD 2007-2013:...

 • Odpowiedzi na pytania -PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Odpowiedzi na zapytania – III (14.08.2013r.)...

 • „AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza VIII NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU „AKCELERATOR INNOWACJI”. „AKCELERATOR INNOWACJI” jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej....

 • Rusza VI edycja studiów podyplomowych Design Management

  Rozpoczęła się rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych   Design Management – zarządzanie rozwojem nowego produktu.     Organizatorami studiów są: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ekspert w zakresie zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie SZCZEGÓŁY w linku...

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. LINK......

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ I ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

  Przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę i organizację szkoleń dla nauczycieli realizowanych w ramach projektu „Tajemniczy Dolny Śląsk – Nauczyciel Edukacji Regionalnej” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Działania 9.4 Wysoko Wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty Znak Sprawy: 1/Tds/2013 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ  ...

 • Przetarg publiczny na pełnienie nadzoru inwestorskiego

  OGŁOSZENIE zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Numer ogłoszenia: 218694 – 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 Numer postępowania:2/IP/2013. Zamówienie jest współfinansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. IDŹ NA STRONĘ PRZETARGU...

 • ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNEJ – POWTÓRZENIE ZAPYTANIA

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. przedkłada zapytanie o cenę na: Wykonanie analizy technicznej wraz ze szczegółową wyceną wszystkich kwestii związanych z wdrożeniem planowanej aplikacji oraz oszacowaniem czasu realizacji  na potrzeby realizacji projektu pn. „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” TREŚĆ ZAPYTANIA CENOWEGO...

 • KONFERENCJA REGIONALNA W RAMACH III EDYCJI SŁONECZNYCH DNI

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach III edycji Europejskich Słonecznych Dni, która odbędzie się 17 maja 2013 r. we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65 (sala konferencyjna, parter) o godz. 10:00....

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy” (I/IP/2012)....

 • Spotkanie dla dolnośląskich przedsiębiorców chcących ubiegać się o przyznanie Dolnośląskich Bonów na Innowacje.

  „Już 25 kwietnia o godzinie 11:00 w Letia Business Center odbędzie się spotkanie dla dolnośląskich przedsiębiorców chcących ubiegać się o przyznanie Bonów na Innowacje....

 • ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNEJ

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. przedkłada zapytanie o cenę na: Wykonanie analizy technicznej wraz ze szczegółową wyceną wszystkich kwestii związanych z wdrożeniem planowanej aplikacji oraz oszacowaniem czasu realizacji  na potrzeby realizacji projektu pn. „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” TREŚĆ ZAPYTANIA CENOWEGO...

 • Przedłużenie naboru wniosków do Projektu „Akcelerator Innowacji”

  Informujemy, że nabór wniosków do projektu „Akcelerator Innowacji” został przedłużony do 5 kwietnia 2013 Wypełniony wniosek należy przesłać na akcelerator@arleg.eu  oraz na adres ARR ARLEG S.A. ul. M.Rataja 26, 59-220 Legnica. Więcej informacji: www.akcelerator.arleg.eu    ...

 • ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ARR ARLEG – PROJEKT PILOTAŻOWY

  W związku z projektem: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”,  pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Komponencie II tegoż projektu, a mianowicie w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu pn.: „Podstawy zarządzania finansami w mikro- i małych przedsiębiorstwach, w tym z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania”. Szczegóły dotyczące programu szkolenia oraz informacje związane z terminami......

 • Spotkanie informacyjne „RPO WD – szansą na rozwój”

  Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjno – Kontaktowy ds. RPO WD w Głogowie. Spotkanie  odbędzie się w czwartek 28. lutego 2013 roku, w siedzicie Punktu tj. przy ul. Budowlanych 6a w Głogowie....

 • Zaproszenie na II DOLNOŚLĄSKIE FORUM INNOWACJI I TECHNOLOGII

  II DOLNOŚLĄSKIE FORUM INNOWACJI I TECHNOLOGII „Innowacje społeczne w Polsce. Realia i perspektywy transferu na Dolnym Śląsku”. Zapraszamy na forum, które  odbędzie się w dniach 14- 15 marca 2013 roku w Pałacu Jugowice, ul. Główna 4, 58- 321 Jugowice. Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, wkrótce także agendę Forum. http://www.dotwit.pl/aktualnosci.php/304_zapraszamy_na_ii_forum_dotwit.html...

 • „AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

  Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu VII NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU „AKCELERATOR INNOWACJI”. „AKCELERATOR INNOWACJI” jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej....

 • ZGŁOS PROJEKT 2014-2020

  System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) – Zaprojektujmy naszą przyszłość! Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz równolegle prowadzone prace nad Kontraktem Terytorialnym umożliwiają Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wskazanie kluczowych przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla Dolnego Śląska....

 • Wyniki KOW o przyznanie przedłużone wsparcia pomostowego

    WYNIKI KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO...

 • Zamówienie publiczne – „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY”

  OGŁOSZENIE   o udzieleniu zamówienia publicznego na Budowę inkubatora przedsiębiorczości  w Legnicy Numer postępowania:1/IP/2012 Zamówienie jest współfinansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień......

 • Zaproszenie na I Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii

  Agencja Rozwoju Innowacji SA wraz z Partnerami Projektu „DOTWIT- miejsce spotkań biznesu z nauką” ma zaszczyt zaprosić na I Dolnośląskie Forum Innowacji i Technologii: „Energetyka – Innowacje”....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina Gminy Lubin

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACJI W ZŁOTORYI

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Złotoryja z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą....

 • Spotkanie informacyjne „FUNDUSZE UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie wraz z Punktem Informacyjno-Kontaktowym ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska w Głogowie zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „FUNDUSZE UNIJNE SZANSĄ NA ROZWÓJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”...

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Nabór wniosków do Funduszu „Akcelerator Innowacji” tylko do 31 października 2012 r.

  „AKCELERATOR INNOWACJI” jest projektem realizowanym w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Ma on charakter funduszu kapitału zalążkowego  dla  innowacyjnych pomysłów biznesowych we wczesnych etapach ich rozwoju....

 • ROZWIŃ SKRZYDŁA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI !

  Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy zaprasza przedsiębiorców i pracodawców na Konferencję pn. „Rozwiń skrzydła z funduszami europejskimi”, podczas której zostaną zaprezentowane możliwości wsparcia sektora MSP w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską – Legnica Hotel Qubus  18 października 2012 r. o godz. 12.00....

 • Spotkanie informacyjne „FUNDUSZE UNIJNE = ROZWÓJ” w Głogowie

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie wraz z Punktem Informacyjno-Kontaktowym ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska w Głogowie zapraszają na spotkanie informacyjne pn....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina Gminy Lubin

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Spotkanie informacyjne „FUNDUSZE UNIJNE – SZANSĄ NA ROZWÓJ.”

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie wraz z Punktem Informacyjno-Kontaktowym ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska w Głogowie zapraszają na spotkanie informacyjne pn. „FUNDUSZE UNIJNE – SZANSĄ NA ROZWÓJ.”...

 • KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACJI W ZŁOTORYI

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Złotoryja z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje Ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina I Gminy Lubin

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą....

 • Zostań Najlepszym Beneficjentem RPO WD w tym roku!

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament RPO WD zaprasza lokalne samorządy, instytucje, uczelnie wyższe, placówki opieki medycznej i przedsiębiorców, którzy są beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, do wzięcia udziału w konkursie „Dolnośląski lider RPO”....

 • Spotkanie informacyjne w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Głogowie

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie ma przyjemność zaprosić zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pn. „WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH 2007-2013 ORAZ NOWA PERSPEKTYWA OKRESU PROGRAMOWANIA W LATACH 2014-2020.”...

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji w Złotoryi

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Złotoryja z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje w Ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina I Gminy Lubin

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą....

 • Spotkanie informacyjne w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Głogowie

   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie ma przyjemność zaprosić mieszkańców regionu legnicko-głogowskiego na spotkanie informacyjne pn. „PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-20123 i DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY – źródła finansowania działalności gospodarczej”....

 • ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY DOT. WYKONALNOŚCI TECHNICZNEJ

  Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. przedkłada zapytanie o cenę na: Wykonanie ekspertyzy dot. wykonalności technicznej produktu – symulatora biegu, zgłoszonego do projektu „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” ZTREŚĆ ZAPYTANIA CENOWEGO...

 • Mobilny Punkt Informacji w Przemkowie

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie informuje o organizacji Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Przemków i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Zapytaj o dotacje

  Masz pomysł? Sprawdź czy jest szansa na uzyskanie dofinansowania na jego realizację! Zapraszamy do kontaktu mailowego z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (PIFE) w Głogowie i Legnicy. Konsultanci udzielają informacji w zakresie aktualnych możliwości pozyskania dofinansowania, w tym m.in. zasad pozyskania dotacji na e-biznes, dostępnego wsparcia na założenie działalności gospodarczej oraz pożyczek dla przedsiębiorców, finansowanych ze środków europejskich....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji w Złotoryi

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Złotoryja z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina i Gminy Lubin

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Lubina z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą....

 • 8.1.2 – Punktacja z Komisji Oceny Wniosków

  WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: L.P. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY ŚREDNIA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW DECYZJA O PRZYZNANIU WSPARCIA 1 BOGUSŁAW BOWSZA 97 TAK 2 DARIUSZ DOŁŻAŃSKI 96 TAK 3 STANISŁAW MAREK HUZARSKI 95 TAK 4 SYLWIA SZYMONIAK 94,5 TAK 5 FRANCISZEK ZYBACZYŃSKI 93,5 TAK 6 KATARZYNA KOZŁOWSKA 93,5 TAK 7 JOANNA ŁAWIŃSKA 93 TAK......

 • Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji w Środzie Śląskiej

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Środy Śląskiej z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich. Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą....

 • KONFERENCJA OTWIERAJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU „DOTWIT – MIEJSCE SPOTKAŃ BIZNESU Z NAUKĄ”.

  Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. wraz z Partnerami serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ REALIZACJĘ PROJEKTU „DOTWIT – MIEJSCE SPOTKAŃ BIZNESU Z NAUKĄ”....

 • Spotkanie informacyjne pn. „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA”

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie ma przyjemność zaprosić zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców na spotkanie informacyjne pn. „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA – zwrotna pomoc finansowa w formie kredytów, pożyczek i poręczeń”....

 • Mobilny Punkt Informacji w Polkowicach

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie zaprasza na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Mobilny Punkt Informacji w Przemkowie

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Głogowie informuje o organizacji Mobilnego Punktu Informacji dla mieszkańców Gminy Przemków i powiatu polkowickiego z zakresu udzielania informacji  nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich....

 • Spotkanie informacyjne „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA”

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy  ma przyjemność zaprosić mieszkańców regionu legnicko-głogowskiego na spotkanie informacyjne pn. „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA – zwrotna pomoc finansowa w formie kredytów, pożyczek i poręczeń”....