Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach RPO WD 2007-2013 schemat 1.1.A.2

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w ramach RPO WD 2007-2013 schemat 1.1.A.2

12:45 05 Styczeń w Aktualności

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi zapisy na szkolenia (w dniach 14,15,16 stycznia) dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w planowanym naborze wniosków w ramach schematu 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Szczegóły oraz formularz rekrutacyjny na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:

http://www.dip.dolnyslask.pl/1489/szkolenia_dla_potencjalnych_wnioskodawcow_w_ramach_11a2_dotacje
_inwestycyjne_dla_msp_wspierajace_innowacyjnosc_produktowa_i_procesowa_na_poziomie_przedsiebiorstwa
_z_wylaczeniem_projektow_z_zakresu_turystyki.html