Spotkanie informacyjne „RPO WD – szansą na rozwój”

Spotkanie informacyjne „RPO WD – szansą na rozwój”

12:33 25 Luty w Aktualności

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjno – Kontaktowy ds. RPO WD w Głogowie.
Spotkanie  odbędzie się w czwartek 28. lutego 2013 roku, w siedzicie Punktu tj. przy ul. Budowlanych 6a w Głogowie.
Na spotkaniu Konsultant przedstawi  informacje dotyczące: ogłoszonych konkursów  dla MŚP w ramach RPO WD, ofertę funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach Inicjatywy Jeremie i na zakończenie Ramowy Plan Realizacji RPO WD na 2013 rok.

Szczegółowy plan spotkania znajduje w pliku. Prosimy o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w Spotkaniu.

PLAN-SPOTKANIA-28022013