Punkt Konsultacyjny ARR ARLEG S.A.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. , którego celem  jest wspieranie inicjatyw biznesowych  w regionie.

Oferta Punktu Konsultacyjnego skierowana jest do przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą . W punktach można uzyskać informacje takie jak:

  • jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
  • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
  • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności;
  • gdzie szukać dofinansowanych szkoleń.

015 76 862 3522, fax: 76 862 0968 e-mail: arleg@arleg.eu

OFERUJEMY

BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNE

 Bezpłatne Informacje odnośnie możliwości uzyskania dofinansowana, preferencyjnych pożyczek i innych form wsparcia zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i dla istniejących przedsiębiorstw.

USŁUGI DORADCZE

Oferujemy pełen zakres usług doradczych dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Usługi opracowania biznes planu, wniosku o dofinansowanie projektu, wniosków dla PUP, wniosku kredytowego, opinii prawnej itp.

tel. 76 862 2777, 76 852 3015 76 862 3522, fax: 76 862 0968 e-mail: arleg@arleg.eu

PUNKTY KONTAKTOWE

LEGNICA

ul. M. Rataja 26
59-220 Legnica
tel. 76 862 35 22 wew. 100 lub 101

tel. 76 862 2777, 76 852 3015 76 862 3522, fax: 76 862 0968 e-mail: arleg@arleg.eu

GŁOGÓW

ul. Budowlanych 6a
67-200 Głogów
tel. 76 835 6891

tel. 76 862 2777, 76 852 3015 76 862 3522, fax: 76 862 0968 e-mail: arleg@arleg.eu