PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

14:09 02 Lipiec w Aktualności

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty,
o których mowa w art. 11 ust. 8 u.p.z.p.

LINK DO OGŁOSZENIA