Projekt wniosku o dofinansowanie w ramach schematu 1.1.E RPO WD

Projekt wniosku o dofinansowanie w ramach schematu 1.1.E RPO WD

11:48 25 Wrzesień w Aktualności

Na stronach Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył realizację części Priorytetu 1 i 5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ukazał się projekt części dokumentacji aplikacyjnej w ramach schematu 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat „.

Ogłoszenie naboru wniosków w  ramach schematu 1.1.E planowane jest 3 października 2013 r.

Więcej informacji:
http://www.dip.dolnyslask.pl/1377/projekt_wniosku_o_dofinansowanie_realizacji_projektu
_wraz_z_elementami_biznesplanu_schemat_11e_rpo_wd.html