Usługi Proinnowacyjne

Okres realizacji projektu

Od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2015

Kategoria
Obecnie realizowany
Opis projektu

Projekt pn. „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

STRONA PROJEKTU proinnowacje.arleg.eu