Projekt PROINCOR

Okres realizacji projektu

Od 2013 do 2014

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

Celem projektu PROINCOR jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, działających w geograficznym korytarzu od Bałtyku do Morza Śródziemnego, poprzez zwiększenie ich poziomu innowacyjności oraz nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu na poziomie regionalnym, międzyregionalnym i transnarodowym.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU

lub www.proincor.eu