Projekt Dobra Firma

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

CELEM PROJEKTU „DOBRA FIRMA” BYŁO: 

  1. Aktywne wspieranie samozatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych oraz nie zarejestrowanych jako bezrobotne, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Podnoszenie wiadomości biznesowej i stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw wraz z zapewnieniem im pomocy w pierwszym okresie funkcjonowania poprzez doradztwo oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

W ramach Projektu dla najlepszych pomysłów udzielono wsparcia finansowe dwojakiego rodzaju: 1. jednorazowej dotacji inwestycyjnej, przewidzianej na uruchomienie firmy – np. zakup sprzętu technicznego, biurowego – w kwocie do 24.000 PLN, z czego 25% stanowił wkład własny Beneficjenta Ostatecznego; 2. wsparcia pomostowego – 6-miesięczne wsparcie w kwocie 700 PLN przeznaczone na opłatę składek ZUS lub inne koszty stałe związane z funkcjonowaniem firmy