Projekt Cluster-Cord

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

Geograficzne i gospodarcze klastry udowodniły swoim istnieniem, iż są efektywnym narzędziem ekonomicznego rozwoju regionalnego, w szczególności na terenach mniej konkurencyjnych gospodarczo, dlatego też głównym celem projektu CLUSTERS-CORD jest promowanie wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk zarządzania oraz współpracy pomiędzy klastrami osadzonymi w tych samych obszarach przemysłu, lecz zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego, co w efekcie doprowadzi do utworzenia meta-klastrów o wymiarze międzynarodowym w kluczowych gałęziach przemysłu, a przez to doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU

lub: www.clusterscord.eu