Profesjonalny Urzędnik

Okres realizacji projektu

2010 rok

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest budowanie potencjału instytucjonalnego w zakresie skuteczności, efektywności i sprawności Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) szczebla lokalnego na terenie całej Polski. Projekt został zrealizowany przez AgencjęRozwoju Regionalnego ARLEG S.A., w Partnerstwie z firmą Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego ze Świdnicy oraz Urzędem Miejskim Świdnica.

STRONA PROJEKTU: profesjonalnyurzednik.arleg.eu