Partnerstwo LGOM

Okres realizacji projektu

01.09.2010 – 31.08.2011

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

Celem projektu było zawiązanie lokalnego Partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego 50 podmiotów i wspólne wypracowanie lokalnej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą wskazującej narzędzia szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej na obszarze Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

STRONA PROJEKTU: partnerstwo-lgom.arleg.eu