Osoby odchodzące z rolnictwa

Okres realizacji projektu

sierpnień 2006 - marzec 2008

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

Projekt badawczy dotyczący zatrudnienia i odchodzenia z rolnictwa mieszkańców trenów wiejskich oraz przygotowanie ekspertyz na temat: – zapotrzebowania na kształcenie osób z terenów wiejskich pod kątem zatrudnienia, – wskazanie skutecznych, odpowiadających na potrzeby działań, metod i instrumentów aktywizujących obszary wiejskie, – określenie mobilności zawodowej oraz struktury zatrudnienia.

STRONA PROJEKTU: www.rolnicy.arleg.eu