Moja Firma – moja praca

Okres realizacji projektu

01.08.2009 – 31.07.2011

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach VI priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. CELEM PROJEKTU jest wsparcie osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą: od pomysłu na własną firmę, poprzez udzielenie wsparcia finansowego, doradczego i założenie działalności gospodarczej.

STRONA PROJEKTU: mojafirma.arleg.eu