Manergy

Okres realizacji projektu

Do 2015 roku

Kategoria
Projekt zakończony, Region
Opis projektu

Wytyczanie drogi dla samowystarczalnych regionalnych dostaw energii opartych na  koncepcjach zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródłach energii.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU

lub www.manergyproject.eu