Innowacyjny Pomysł

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

„Innowacyjny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES”

Celem projektu było stworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć oraz aktywizacja rynku inwestorów prywatnych.

Projekt realizowany był na obszarze trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego i skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

  • innowacyjnych pomysłodawców (przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców) poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania, których planowane przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, dużym potencjałem rynkowym oraz wysokim ryzykiem
  • działających i potencjalnych inwestorów prywatnych

STRONA PROJEKTU: innowacyjnypomysl.eu