Dotwit

Okres realizacji projektu

01.04.2012r. – 31.03.2014r.

Kategoria
Projekt zakończony
Opis projektu

Skuteczny transfer wiedzy i technologii na Dolnym Śląsku wzmacniający innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, jest wciąż ograniczany przez szereg barier. Dlatego niezbędne jest wsparcie tego procesu, którego istotnym punktem jest funkcjonowanie miejsca spotkań biznesu z nauką. Projekt „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką” jest kontynuacją zakończonego w marcu 2012 r. projektu „Stawiam na innowacje! skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw”, w ramach którego został powołany Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii.

PRZEJDŹ NA STRONĘ PROJEKTU

lub odwiedź stronę www.dotwit.pl