Planowany konkurs o dotacje w ramach RPO WD

Planowany konkurs o dotacje w ramach RPO WD

12:42 20 Grudzień w Aktualności

Zgodnie z obecnie obowiązującym Ramowym Planem Realizacji RPO WD, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi jeszcze jeden konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw.

W styczniu 2014 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach działania 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”.

Zródło:
http://www.dip.dolnyslask.pl/275/49369/konkursy_o_dotacje_w_dip.html