Planowany konkurs o dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2007-2013

Planowany konkurs o dotacje dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2007-2013

13:12 03 Czerwiec w Aktualności

Zgodnie z obecnie obowiązującym Ramowym Planem Realizacji RPO WD, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosi jeszcze jeden konkurs o dotacje dla przedsiębiorstw w 2014 r.

W lipcu 2014 r. ogłoszony zostanie konkurs w ramach działania 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O WSPARCIE:

O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  powyżej 2 lat.

JAKIE PROJEKTY:

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00  PLN;
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00  PLN;

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 

do 50% wydatków kwalifikowanych

Więcej informacji i szczegółów na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:
www.dip.dolnyslask.pl

Zródło:
www.dip.dolnyslask.pl/1599/uwaga-konkurs-o-dofinansowanie-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html