KONFERENCJA REGIONALNA W RAMACH III EDYCJI SŁONECZNYCH DNI

KONFERENCJA REGIONALNA W RAMACH III EDYCJI SŁONECZNYCH DNI

08:41 13 Maj w Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach III edycji Europejskich Słonecznych Dni, która odbędzie się 17 maja 2013 r. we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 65 (sala konferencyjna, parter) o godz. 10:00.

Kampania Europejskie Słoneczne Dni, która w Europie trwa już od 2002 r,w Polsce odbywać się będzie po raz trzeci. Wydarzenia prowadzone w ramach tej kampanii będą miały miejsce w dniach 1 – 19 maja 2013 roku na terenie całej Polski i całej Europy.

Celem Kampanii jest ochrona środowiska i klimatu, poprzez promocję energetyki słonecznej: systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  oraz  wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, który płynie na zwiększenie liczby instalacji solarnych w gospodarstwach domowych. Koordynatorem Kampanii jest Instytut Energetyki Odnawialnej, który już teraz serdecznie  zaprasza do udziału w obchodach Europejskich Słonecznych Dni w 2013 roku. W  Europejskich Słonecznych Dniach udział wziąć może każdy zainteresowany tematyką wykorzystania energii Słońca.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną miedzy innymi projekty międzynarodowe realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy, które w znaczący sposób przyczyniają się do podniesienia świadomości nt. efektywności energetycznej w regionie. Będą to następujące projekty:

  1. Actee czyli „Działania i narzędzia komunikacji promujące efektywność energetyczną”. To podprojekt realizowanym w ramach projektu EnercitEE – European networks, experiences and recommendations helping cities and citizens to become Energy Efficient w ramach Programu INTERREG IV C 2007-2013.
  2. STEP czyli „Poprawa narzędzi zrównoważonej polityki energetycznej wspólnot”. Jest to międzynarodowa inicjatywa w ramach Programu współpracy międzynarodowej INTERREG IV C 2007-2013, którego głównym celem jest poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wykorzystanie procesu kapitalizacji polegającego na wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń w określonych obszarach polityki regionalnej.
  3. Manergy czyli „Wytyczanie drogi dla samowystarczalnych regionalnych dostaw energii opartych na koncepcjach zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródłach energii”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, realizowany jest w partnerstwie z sześcioma instytucjami z obszaru Europy Środkowej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji mailowo na adres:

info@side-cluster.pl do dnia 15 maja br.

Ilość miejsc ograniczona. O potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zostaną Państwo poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.

AGENDA 17.05.2013 III SŁONECZNE DNI

ZAPROSZENIE

MAPA DOJAZDU