Konferencja „Klastry – sposób na innowacyjność”

Konferencja „Klastry – sposób na innowacyjność”

08:23 29 Listopad w Aktualności

Wychodząc na przeciw potrzebom środowisk gospodarczych zainteresowanych rozwojem powiązań kooperacyjnych w ramach inicjatyw klastrowych ARR „ARLEG S.A. organizuje w dniu 5 grudnia 2013 r.  w Legnicy w Hotelu Rezydencja konferencję pn. „Klastry – sposób na innowacyjność”. Konferencja jest finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” i będzie doskonałą okazją do zapoznania się z ideą funkcjonowania klastrów oraz wymiany doświadczeń i poglądów z członkami funkcjonujących klastrów.

Konferencja odbędzie się w Hotelu „REZYDENCJA”, Legnica, ul. Okrzei 14; w godz. 10:00 – 13:00

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPROSZENIE