Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

13:08 18 Maj w Aktualności

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD w Legnicy zaprasza na bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka z zakresu udzielania informacji nt. dostępnych źródeł finansowania z Funduszy Europejskich.

Konsultacje przeznaczone są zarówno dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalności gospodarczą. Konsultacje odbędą się w dniu 29 maja 2014 r. w godz. 10:00 – 13:00  w Urzędzie  Gminy Pielgrzymka 59-524 Pielgrzymka 109A/1 (sala konferencyjna, parter).

Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w formie bezpośredniego kontaktu, telefonicznie oraz e-mailowo.

Punkt Informacyjno-Kontaktowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
(siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.)
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00
tel. (76) 862 35 22 wew. 230
e-mail: rpo.legnica@dolnyslask.pl