Aktualizacja Ramowego Planu Realizacji RPO WD (30.07.2013)

Aktualizacja Ramowego Planu Realizacji RPO WD (30.07.2013)

09:02 19 Sierpień w Aktualności

Dnia 30 lipca  2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę  zmieniającą Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2013 roku zostaną ogłoszone jeszcze trzy nabory wniosków w ramach RPO WD 2007-2013:

  • w sierpniu 2013 roku wprowadzono nabór w ramach działania 2.2 Rozwój usług informatycznych (dotyczy przedsięwzięć związanych z budową i wdrożeniem interoperacyjnych systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej),
  • we wrześniu 2013 roku wprowadzono nabór w ramach działania 1.1.D2 Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych,
  • w październiku 2013 roku wprowadzono nabór w ramach działania 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.

Link do aktualnego harmonogramu:
http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1305&tx_ttnews[tt_news]=1768&cHash=559d6387e6342b2819d8611274efcdc2