„AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

„AKCELRATOR INNOWACJI” –NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU

12:49 15 Styczeń w Aktualności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza IX NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU „AKCELERATOR INNOWACJI”.

„AKCELERATOR INNOWACJI” jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej.

Projekt oferuje wsparcie doradcze i kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów w początkowych etapach ich rozwoju, bez ograniczeń branżowych. Pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym mogą liczyć na zasilenie kapitałowe do kwoty 200 000 euro poprzez utworzenie spółki  z ARR „ARLEG” S.A.

Do projektu zapraszamy wszystkich autorów innowacyjnych pomysłów: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Aby zgłosić swój pomysł wystarczy wypełnić Wniosek (dostępny na www.akcelerator.arleg.eu w zakładce „do pobrania”) oraz złożyć go osobiście, przesłać pocztą do siedziby ARR „ARLEG” S.A. lub wysłać drogą elektroniczną na adres akcelerator@arleg.eu do 31 STYCZNIA 2014 r.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.akcelerator.arleg.eu Informacji o projekcie udziela p. Iwona Hajduk oraz p. Joanna Nowakowska-Świerczek.