Podpisaliśmy kolejną umowę z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom