ZMIANA WYSOKOŚCI KWOTY MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA DO 50.000,00 ZŁ W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

ZMIANA WYSOKOŚCI KWOTY MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA DO 50.000,00 ZŁ W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

12:29 28 Luty w Aktualności

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018r. zmianie ulega wysokość kwoty maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia w ramach projektu „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50.000,00 zł dotyczy umów zawartych po 1 marca 2018r.

Szczegóły dotyczące projektu i dane kontaktowe Operatorów na terenie Województwa Dolnośląskiego znajdują się w informacji o projekcie: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/