Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

14:56 05 Luty w Zapytania ofertowe

zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013