Zapytanie ofertowe – na usługi szkolenia zawodowego (27.11.2017)

Zapytanie ofertowe – na usługi szkolenia zawodowego (27.11.2017)

18:06 27 Listopad w Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA 59-220 Legnica, ul. M. Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Prawo jazdy kat. D po BC z kwalifikacją wstępną przyspieszoną  z zakresu przewozu osób” dla 1 uczestnika.

Pobierz:

.