Zapytanie ofertowe 8.5 – Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej 22.12.2017

Zapytanie ofertowe 8.5 – Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej 22.12.2017

15:57 22 Grudzień w Aktualności, Zapytania ofertowe

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, 59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26  – realizując projekt pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznejdla 1 uczestnika.

Pobierz: