Zamawiający ARR ARLEG S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową

Zamawiający ARR ARLEG S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową

12:20 17 Listopad w Zapytania ofertowe

Zamawiający ARR ARLEG S.A.  z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o cenę na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową

Załączniki: