Zapytanie dotyczące udzielenia informacji o cenie w celu ustalenia wartości szacunkowej na dostawę systemu informatycznego

Zapytanie dotyczące udzielenia informacji o cenie w celu ustalenia wartości szacunkowej na dostawę systemu informatycznego

13:27 16 Marzec w Aktualności

Zapytanie dotyczące udzielenia informacji o cenie w celu ustalenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia nr 1/8.6/2017 na dostawę systemu informatycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu  pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” Działanie 8.6 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.

 

INFORMACJĘ O CENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA należy sporządzić na formularzu załączonym do zapytania i złożyć do dnia 21 marca 2017r. do godziny 10.00 osobiście do sekretariatu ARR „ARLEG” S.A., ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica lub pocztą na adres: ARR „ARLEG” S.A., ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica lub mailowo na adres: asia.milczarz@arleg.eu

Pobierz: