Zapytanie cenowe na transport

Zapytanie cenowe na transport

12:42 28 Sierpień w Zapytania ofertowe

Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – umowa nr U-POIG.05.02.00-00-029/10-02 przedkłada zapytanie o cenę na wykonanie usługi:

transport na trasie: Jelenia Góra – Rzeszów- Jelenia Góra wraz z transportem na miejscu – około 100 km.

Szczegóły w załączniku:

Ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej (wypełniając niniejszy formularz) i dostarczyć do dnia 04.09.2014 R.