Zapytanie cenowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

Zapytanie cenowe w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

14:46 20 Marzec w Aktualności, Zapytania ofertowe

zamawiający ARR „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy realizując projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Pobierz treść zapytania (word)