ZAPYTANIE CENOWE NA WYCENĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, W TYM WYCENĘ POMYSŁU

ZAPYTANIE CENOWE NA WYCENĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, W TYM WYCENĘ POMYSŁU

15:46 27 Luty w Akcelerator - Zapytania Ofertowe

Zamawiający ARR „ARLEG” S.A. przedkłada zapytanie o cenę na:

Wycenę wartości niematerialnych i prawnych, w tym wycenę pomysłu będącego przedmiotem aportu wnoszonego do nowoutworzonej spółki na bazie innowacyjnego pomysłu na potrzeby realizacji projektu pn. „Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska