Zapytanie cenowe na usługę doradczą

Zapytanie cenowe na usługę doradczą

09:35 16 Styczeń w Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego doradztwa, zgodnie ze standardem świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców , mającego doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby.

Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji obejmuje branżę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem środowiska serwerowego i nowoczesnych rozwiązań chmurowych.

Pobierz :   Pełna treść zapytania (16 stycznia 2015)