Zapytanie cenowe na doradztwo IT

Zapytanie cenowe na doradztwo IT

13:49 02 Grudzień w Zapytania ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie analizy potrzeb technologicznych dot. sprzętu it, oprogramowania oraz usług IT na rzecz Inicjatywy klastrowej skupionej wokół rynku mieszkaniowego  w ramach projektu pn. „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dz. 5.2.

Na przedmiot zamówienia składa się: przeprowadzenie indywidualnego doradztwa dla inicjatywy klastrowej z zakresu analizy potrzeb technologicznych inicjatywy klastrowej skupionej wokół rynku mieszkaniowego (50 godzin).

W wyniku doradztwa powinien powstać dokument zawierający koncepcję platformy informatycznej integrującej i automatyzującej wymianę danych obecnych i dochodzących partnerów Klastra.

 

Pobierz: